God's Time Library

Add Favorites Contact Author

BOEKE:
Maxium van 2 (twee) boeke per 2 (twee) weke

 PRAYER ROOM:
Spend time with God in a private prayer room

VROUEBID UUR:
Vrydae 08:30 – 11:00 Bring a bordjie eetgoed saam. Ons kuier na die tyd lekker saam…
Saterdae 09:00 – 11:00 Elke 2de Saterdag van die maand. Datums mag moontlik verander word…

 SHALOM VIR ELKEEN
GOD SE PRINSES
Jer. 29:11

HOURS:
Mon – Thurs: 09:00-19:00
Fri: 11:00 – 17:00
Sat 08:00 – 12:00


Address 22 Palala Rd, Wilropark, Roodepoort, 1724
Cellphone 0823029117
Telephone 0117644121
Category
Keywords